ביטר לושן 200 מ"ל

ביטר לושן
• חומר המסייע במניעת כרסום ושריטת רהיטים, דלתות, שטיחים ועוד.
• יעיל בעיקר בחתולים למניעת שריטות הרסניות
• מסייע במניעת השתנה לסימון טריטוריה
• מפחית נשיכה או מציצה של הפרווה על-ידי חיית המחמד.
• מסייע בחינוך גורים להשתנה במקום הנכון.
• ניתן לשימוש כדוחה כלבים בזמן הייחום.
למניעת נשיכה או מציצה של הפרווה:
רססו את האזורים הנגועים בפרוות החיה ממרחק של 8-10 ס”מ עד שהפרווה רטובה.
חזרו פעמיים ביום עד שחיית המחמד נגמלת מההרגל.
למניעת לעיסה לא רצויה:
כסו כל כלי אוכל ומים בקרבת המקום שחיית המחמד נוהגת ללעוסס. רססו את האז ו�
רים הרצויים ממרחק של 8-10 ס”מ עד שהאזור רטוב. חזרו פעמיים ביום עד שחיית
המחמד נגמלת מההרגל. ניתן לרסס על רהיטים, עץ, שטיחים, בדים, פלסטיק וצמחים
)למניעת נזק אפשרי בדקו את החומר במקום נסתר(. דרך נוספת לשימוש היא ריסוס
החומר על פיסת בד והנחת פיסת הבד על האזור אותו לועסת חיית המחמד בבית.

69.00